STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Mũi khoan sọ não tự dừng các cỡ Theo phụ lục Theo phụ lục evonos GmbH & Co. KG Khoan sọ não, tự dừng khi chạm màng cứng (thiết bị không tiếp xúc với thần kinh trung ương) Quy tắc 9, phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B