STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống nối mạch vành tạm thời Theo phụ lục Theo phụ lục KDL Medical, Inc dba Chase Medical Được sử dụng đặt vào bên trong lòng mạch máu khi thực hiện nối mạch, duy trì phẫu trường không bị chảy máu và cho phép máu chuyển đến ngoại biên của mối nối trong quá trình sửa chữa mạch máu. Quy tắc 6, khoản 6 TTBYT Loại D