STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tay khoan Không có (mã sản phẩm GB752R) Rotomed AG Aesculap AG Tay khoan được sử dụng khoan xương trong vi phẫu, phẫu thuật thần kinh, phẫu thuật tủy sống, tai mũi họng, chỉnh nha và chỉnh hình. (không tiếp xúc với hệ thần kinh trung ương) Quy tắc 7 và Quy tắc 9, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B