STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ hấp khăn tiệt trùng H6551; H6550 Jiangmen Hengzhuo Salon&Beauty Equipment Co.,Ltd Jiangmen Hengzhuo Salon&Beauty Equipment Co.,Ltd Dùng để hấp tiệt trùng dụng cụ, dụng cụ phẫu thuật, khăn,….. Quy tắc 15, phần II phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C
2 Máy tiệt trùng H6555 Jiangmen Hengzhuo Salon&Beauty Equipment Co.,Ltd Jiangmen Hengzhuo Salon&Beauty Equipment Co.,Ltd Dùng để tiệt trùng dụng cụ, dụng cụ phẫu thuật, dao kéo, khăn…… Quy tắc 15, phần II phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C