STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ ấm đa khí 8 buồng dạng để bàn Synvivo CNC Biotech Inc CNC Biotech Inc Được sử dụng trong: nuôi cấy tế bào, thụ tinh trong ống nghiệm, nuôi cấy mô Quy tắc 12 - Phần II – Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A