STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Que thử đường huyết TS3300; TS88Max; TS33Max MediUSA Inc. MediUSA Inc. Que thử đường huyết được sử dụng với Máy đo đường huyết MediUSA. Chúng được thiết kế để những người mắc bệnh tiểu đường tự kiểm tra tại nhà và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe trong môi trường lâm sàng để theo dõi nồng độ glucose trong máu toàn phần mao mạch. Chúng dùng để đo bên ngoài cơ thể (chỉ sử dụng chẩn đoán trong ống nghiệm). Quy tắc 4, Phần III,Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C