STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống nghiệm Chân không EDTA K2 Theo phụ lục Theo phụ lục CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU BONA Sử dụng mẫu máu tĩnh mạch trong chẩn đoán Ivitro Quy tắc 5, Phần III, Thôn tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A