STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy X-quang di động kỹ thuật số Amadeo M-DR mini Oehm und Rehbein GmbH (OR Technology) Oehm und Rehbein GmbH (OR Technology) Hệ thống X-quang di động kỹ thuật số dùng để chẩn đoán tia X trong y tế, được sử dụng cho các dịch vụ sơ cứu, chăm sóc đặc biệt, khoa cấp cứu cũng như trên tàu và bệnh viện di động ở các khu vực dễ tiếp cận, trong phòng thí nghiệm và trạm khoa học ở các nơi xa xôi trên thế giới. Tia X có thể gây ra các rủi ro với bệnh nhân và người sử dụng, vì vậy việc áp dụng tia X cho mục đích y tế phải giảm thiểu tia bức xạ với người sử dụng và bệnh nhân. Quy tắc 10/ Phần II- Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C