STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Mũi doa xương Không có (mã sản phẩm: GB623R) Aesculap AG Aesculap AG Mũi doa xương được sử dụng với hệ thống mô tơ máy khoan Aesculap, chỉ định doa dùng cho các mô cứng, sụn, mô tương tự và các vật liệu thay thế xương Quy tắc 7 và Quy tắc 9, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B