STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống nội soi buồng tử cung HYF-XP Aizu Olympus Co., Ltd. Olympus Medical Systems Corp. Ống nội soi buồng tử cung được thiết kế để sử dụng cùng bộ xử lý hình ảnh, nguồn sáng, màn hình dùng cho chẩn đoán nội soi buồng tử cung. Không sử dụng thiết bị này cho mục đích nào khác ngoài mục đích sử dụng trên. 5 TTBYT Loại B