STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống nội soi tiêu hóa Theo phụ lục Theo phụ lục Olympus Medical Systems Corp. Ống nội soi tiêu hóa được chỉ định để sử dụng cùng với bộ xử lý hình ảnh, nguồn sáng, thiết bị lưu trữ, màn hình, dụng cụ can thiệp qua nội soi (như kìm sinh thiết) và các thiết bị ngoại vi khác của Olympus cho nội soi và phẫu thuật nội soi đường tiêu hóa. 10 TTBYT Loại B