STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Trụ nối dùng trong phục hình tạm Theo phụ lục Theo phụ lục GeoMedi Co., Ltd được thiết kế để sử dụng như một trụ cấy ghép được lắp vào để hỗ trợ các thiết bị giả như răng nhân tạo được sử dụng để phục hồi chức năng nhai ở bệnh nhân Quy tắc 7, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B