STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy đo đường huyết MM1100 Tianjin Empecs Medical Devices Co., Ldt Tianjin Empecs Medical Devices Co., Ldt Đo nồng độ đường trong máu Quy tắc 4 TTBYT Loại C
2 Que thử đường huyết MS-2 Tianjin Empecs Medical Devices Co., Ldt Tianjin Empecs Medical Devices Co., Ldt Dùng cho mục đích đo đường huyết cá nhân Quy tắc 4 TTBYT Loại C