STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ giữ ấm WARMER CABINET/HL-WSC-780 HANLIM MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD. HANLIM MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD. Giữ ấm, bảo quản thuốc vật tư y dụng cu y tế trong cơ sở y tế Quy tắc 4, phần II, phụ lục I, thông tư 05/2022/TT -BYT ngày 01/08/2022 TTBYT Loại A