STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Que thử đường huyết AGM-4000 Gluco Dr. auto TM A Blood Glucose Test Strips All Medicus Co., Ltd All Medicus Co., Ltd Dùng cho các cá nhân tự kiểm tra và cải thiện việc kiểm soát đường huyết. Dùng cho chuyên gia y tế định lượng để kiểm soát đường huyết của bệnh nhân. Quy tắc 4, Phần III, Phụ Lục 01 Thông tư 05/2021/TT-BYT TTBYT Loại C
2 Máy thử đường huyết tự động AGM-4000 Gluco Dr. auto TM A Blood Glucose Test Meters All Medicus Co., Ltd All Medicus Co., Ltd Dùng cho các cá nhân tự kiểm tra và cải thiện việc kiểm soát đường huyết. Dùng cho chuyên gia y tế định lượng để kiểm soát đường huyết của bệnh nhân. Quy tắc 4, Phần III, Phụ Lục 01 Thông tư 05/2021/TT-BYT TTBYT Loại C