STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy điện tim kỹ thuật số QRS-12 Infinium Medical, Inc Infinium Medical, Inc Hiển thị điện tâm đồ, chẩn đoán lâm sàng tim bệnh nhân Quy tắc 10, phần II, phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B