STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Khí cụ chỉnh nha Theo phụ lục Theo phụ lục Công ty cổ phần Nguyễn Việt Tiên Khí cụ điều trị , nắn chỉnh các bệnh lý răng. Quy tắc 8 mục 1 TTBYT Loại B
2 PHỤC HÌNH TRÊN IMPLANT Theo phụ lục Theo phụ lục Công ty cổ phần Nguyễn Việt Tiên Thay thế răng thật bị mất một hoặc nhiều răng và sửa chữa răng hỏng. Thực hiện chức năng nhai như răng thật. Quy tắc 8 mục 1 TTBYT Loại B
3 Hàm giả tháo lắp Theo phụ lục Theo phụ lục Công ty cổ phần Nguyễn Việt Tiên Thay thế răng thật bị mất một hoặc nhiều răng và sửa chữa răng hỏng. Thực hiện chức năng nhai như răng thật. Quy tắc 8 mục 1 TTBYT Loại B
4 Hàm giả cố định Theo phụ lục Theo phụ lục Công ty cổ phần Nguyễn Việt Tiên Thay thế răng thật bị mất một hoặc nhiều răng và sửa chữa răng hỏng. Thực hiện chức năng nhai như răng thật. Quy tắc 8 mục 1 TTBYT Loại B