STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ sấy tiệt trùng FN 055; FN 120; FN 400; FN 500 NÜVE SANAYİ MALZE MELERİ İMALAT VE TİCARE T ANONİ M ŞIRKETİ NÜVE SANAYİ MALZE MELERİ İMALAT VE TİCARE T ANONİ M ŞIRKETİ Được thiết kế để tiệt trùng bằng nhiệt khô dụng cụ trong các ứng dụng y tế, nha khoa và thú y Quy tắc 15, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT -BYT TTBYT Loại C