STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nước bọt nhân tạo NobostX Công ty Cổ phần Dược Mỹ phẩm Butter-C Công ty TNHH CSRD Việt Nam Giúp làm sạch, giữ ẩm, làm trơn và giảm tình trạng khô khoang miệng hoặc niêm mạc miệng, lưỡi và họng. Giúp dễ chịu hơn khi nhai và nói đồng thời cân bằng ion và pH của khoang miệng. Quy tắc 5, phần II, Mục 1, Phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Nước bọt nhân tạo AQUAREL Công ty Cổ phần Dược Mỹ phẩm Butter-C Công ty TNHH CSRD Việt Nam Giúp làm sạch, giữ ẩm, làm trơn và giảm tình trạng khô khoang miệng hoặc niêm mạc miệng, lưỡi và họng. Giúp dễ chịu hơn khi nhai và nói đồng thời cân bằng ion và pH của khoang miệng. Quy tắc 5, phần II, Mục 1, Phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A