STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Trocar Theo phụ lục Theo phụ lục Applied Medical Resources Corporation Trocar Kii Fios được chỉ định sử dụng trong các phẫu thuật xâm lấn tối thiểu tổng quát, ổ bụng, phụ khoa và lồng ngực để thiết lập đường vào hoặc tiếp cận thông qua các mặt phẳng mô và/hoặc khoang trống cho các dụng cụ nội soi, ngoài ra đóng vai trò là đường bơm khí vào phúc mạc trước khi phẫu thuật nội soi. Quy tắc 7, phần II, phụ lục I, Thông tư số 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B