STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng bó bột BBB Công ty TNHH Đầu Tư và Thương Mại An Lành Công ty TNHH Đầu Tư và Thương Mại An Lành Dùng trong việc điều trị cho bệnh nhân bị gãy xương hoặc theo chỉ định của bác sĩ Quy tắc 4 , phần II , Phụ lục I , 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A