STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Stent mạch vành phủ thuốc Rapamycin Firehawk/RVxxxx Shanghai MicroPort Medical (Group) Co., Ltd Shanghai Microport Medical (Group) Co., Ltd Cải thiện đường kính lòng mạch vành ở bệnh nhân mắc bệnh tim có triệu chứng do tổn thương động mạch vành Quy tắc 8 phần II, Phụ lục I Thông tư số 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại D