STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống soi tai mũi họng ống soi tai mũi họng Shenda Shenyang Shenda Endoscope Co., Ltd Shenyang Shenda Endoscope Co., Ltd Hỗ trợ các bác sĩ soi chiếu vùng tổn thương Tai, Mũi, Họng để chẩn đoán và điều trị. Quy tắc 12 TTBYT Loại A