STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Trang thiết bị nội soi khớp và cột sống Theo phụ lục Theo phụ lục Endovision Co., Ltd Sử dụng trong phẫu thuật nội soi khớp và cột sống Quy tắc 6 mục B phần II thông tư 05/2022/TT-BYT ngày 01 tháng 08 năm 2022 TTBYT Loại B