STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ sấy tiệt trùng YCO-N01, YCO-010 Gemmy Industrial Corp., Gemmy Industrial Corp., Dùng để sấy tiệt trùng Quy tắc 15 Phần II, Thôngtư39/2016/TTBYT TTBYT Loại C