STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nồi hấp tiệt trùng T-Edge 10-W Tuttnauer Europe B. Tuttnauer Europe B. Sử dụng hơi nước bão hòa tiệt trùng dụng cụ và đồ y tế Quy tắc 15, phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
2 Máy sấy dụng cụ Dry-Ans-1D; Dry-Ans-2D; Dry-Ins-1D; Dry-Ins-2D; Dry-Lin-1D; Dry-Lin-2D Tuttnauer Europe B.V Tuttnauer Europe B.V Sử dụng nhiệt độ cao để tiệt trùng dụng cụ y tế Quy tắc 15, phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
3 Máy rửa khử khuẩn TIVA 2-H TD; TIVA 2 TD Tuttnauer Europe B.V (Soltec) Tuttnauer Europe B.V (Soltec) Rửa, khử khuẩn dụng cụ và đồ y tế Quy tắc 15, phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C