STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Lưỡi cưa tịnh tiến Không có (mã sản phẩm: GB128R) Aesculap AG Aesculap AG Lưỡi cưa tịnh tiến GB128R được sử dụng để phân tích xương trong các thủ thuật tạo xương và phẫu thuật xương nhỏ (phẫu thuật bàn tay và bàn chân, phẫu thuật sọ và hàm mặt, phẫu thuật thẩm mỹ, phẫu thuật cột sống) Quy tắc 7 và Quy tắc 9, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Lưỡi cưa tịnh tiến Không có (mã sản phẩm: GB130R) Aesculap AG Aesculap AG Lưỡi cưa tịnh tiến GB130R được sử dụng trong các thủ thuật kết hợp xương và phẫu thuật xương nhỏ (phẫu thuật bàn tay và bàn chân, phẫu thuật sọ và hàm mặt, phẫu thuật thẩm mỹ). Quy tắc 7 và Quy tắc 9, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Mũi doa xương tịnh tiến Theo phụ lục Theo phụ lục Aesculap AG Mũi doa xương được sử dụng với hệ thống mô tơ máy khoan Aesculap, chỉ định doa dùng cho các mô cứng, sụn, mô tương tự và các vật liệu thay thế xương Quy tắc 7 và Quy tắc 9, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
4 Mũi mài Theo phụ lục Theo phụ lục Aesculap AG Mũi mài được sử dụng với hệ thống mô tơ máy khoan Aesculap, chỉ định mài dùng cho các mô cứng, sụn, mô tương tự và các vật liệu thay thế xương Quy tắc 7 và Quy tắc 9, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
5 Lưỡi cưa Theo phụ lục Theo phụ lục Aesculap AG Lưỡi cưa được sử dụng với hệ thống mô tơ Aesculap, chỉ định cưa dùng cho các mô cứng, sụn và các vật liệu thay thế xương Quy tắc 7 và Quy tắc 9, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B