STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Môi trường bảo quản mẫu HPV Môi trường bảo quản/DD-081 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y SINH ABT- CHI NHÁNH LONG HẬU CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y SINH ABT- CHI NHÁNH LONG HẬU Dùng để bảo quản và vận chuyển mẫu phết/sinh thiết cho mục đích thu nhận HPV-DNA Quy tắc 5, phần III, phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A