STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tay cưa Theo phụ lục Theo phụ lục Aesculap AG Tay cưa được sử dụng cho việc tách xương và sụn trong phẫu thuật chỉnh hình, chấn thương và phẫu thuật tim mach - lồng ngực. (Thiết bị không tiếp xúc trực tiếp lên hệ thần kinh trung ương) Quy tắc 7 và Quy tắc 9, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B