STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 ALBUMIN ALB 21920, ALB 21940 SPINREACT S.A.U, Tây Ban Nha SPINREACT S.A.U, Tây Ban Nha Xác định các định lượng trong chẩn đoán sinh hóa Quy tắc 6 TTBYT Loại B