STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy X-quang di động kỹ thuật số Jolly 30 plus DR BMI Biomedical International S.r.l BMI Biomedical International S.r.l Sử dụng để tạo hình ảnh chẩn đoán bằng tia X Quy tắc 10, phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
2 Máy X-quang cao tần ANTHEM, CMP200, CMP200DR Del Medical, Inc. Del Medical, Inc. Sử dụng để tạo hình ảnh chẩn đoán bằng tia X Quy tắc 10, phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
3 Máy X-quang kỹ thuật số ANTHEM-DELWORKS, CMP200DR-DELWORKS, ANTHEM-VIVIX-S Series Del Medical, Inc. Del Medical, Inc. Sử dụng để tạo hình ảnh chẩn đoán bằng tia X Quy tắc 10, phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
4 Máy X-quang kỹ thuật số VZW2556R Summit Indutstries, LLC Summit Indutstries, LLC Sử dụng để tạo hình ảnh chẩn đoán bằng tia X Quy tắc 10, phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
5 Giường bệnh nhân quay tay, hai chức năng kèm đệm và cọc truyền, dòng Homecare HF1823 Narang Medical Narang Medical Sử dụng để bệnh nhân nằm trong quá trình điều trị tại cơ sở y tế Quy tắc 4, phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
6 Giường bệnh nhân quay tay, hai chức năng kèm bàn ăn, đệm và cọc truyền, dòng Flower HF1176 Narang Medical Narang Medical Sử dụng để bệnh nhân nằm trong quá trình điều trị tại cơ sở y tế Quy tắc 4, phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
7 Kim luồn tĩnh mạch DS101-18, DS101-20, DS101-22, DS101-24 Narang Medical Narang Medical Sử dụng để truyền dịch Quy tắc 7, phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
8 Dây truyền dịch DS430 Narang Medical Narang Medical Sử dụng để truyền dịch Quy tắc 2 và 7, phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B