STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống nghe tim phổi, tim mạch Theo phụ lục Theo phụ lục Luxamed GmbH & Co. KG Dùng để nghe tim phổi, tim mạch bệnh nhân Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục I Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Đèn soi đáy mắt Theo phụ lục Theo phụ lục Luxamed GmbH & Co. KG Dùng để khám mắt tổng quát thường qui, dùng trong phòng khám, bệnh viện, khoa mắt Quy tắc 12, Phần II, Phụ lục I Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Đèn khám tai Theo phụ lục Theo phụ lục Luxamed GmbH & Co. KG Dùng để khám tai, dùng trong phòng khám, bệnh viện, khoa tai mũi họng Quy tắc 12, Phần II, Phụ lục I Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A
4 Đèn soi da Theo phụ lục Theo phụ lục Luxamed GmbH & Co. KG Dùng để soi da và chẩn đoán về bệnh da liễu, sử dụng trong khoa da liễu Quy tắc 12, Phần II, Phụ lục I Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A