STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Miếng đệm chỉ khâu phẫu thuật PTFE Theo phụ lục Theo phụ lục B. Braun Surgical, S.A Miếng đệm chỉ khâu phẫu thuật PTFE PremiPatch® được sử dụng để đệm và hỗ trợ cơ học các mũi khâu ở các mô mỏng và nhu mô cơ quan, khi cần sử dụng chỉ không tiêu. Miếng đệm chỉ khâu phẫu thuật PTFE PremiPatch® cũng giúp bảo vệ mô không bị chỉ làm rách hoặc cắt. Thường được ưu tiên sử dụng trong phẫu thuật tim mạch với: Thay van tim, Tái tạo van, Phẫu thuật đóng các lỗ thông ở vùng vách tim (vá tạo hình), Đóng cơ tim (vá tạo hình), Đóng động mạch chủ Quy tắc 8, mục 2, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D