STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Dây máy thở dùng một lần loại có 2 bẫy nước HTA Hitec Medical Co. Ltd Hitec Medical Co. Ltd Dây máy thở là một thiết bị y tế được sử dụng để cung cấp oxy,chuyển đổi lượng khí ổn định của máy thành chu trình dòng chảy và áp suất phù hợp với chu kỳ thở của con người Quy tắc 4, phần III TTBYT Loại B
2 Phin lọc khuẩn đo chức năng hô hấp HTA1316 Hitec Medical Co. Ltd Hitec Medical Co. Ltd Dùng để lọc khuẩn cho máy đo chức năng hô hấp Quy tắc 4, phần III TTBYT Loại B
3 Phin lọc khuẩn đo chức năng hô hấp HTA1315 Hitec Medical Co. Ltd Hitec Medical Co. Ltd Dùng để lọc khuẩn cho máy đo chức năng hô hấp Quy tắc 4, phần III TTBYT Loại B