STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bộ xét nghiệm IVD nồng độ cồn trong máu Theo phụ lục Theo phụ lục BIOLABO SAS Định lượng nồng độ alcohol trong huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần hoặc nước tiểu người Quy tắc 6 TTBYT Loại B