STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bộ dụng cụ phẫu thuật Implant nha khoa KIT#141 KIT#042 Alpha-Bio Tec LTD Alpha-Bio Tec LTD Dùng trong nha khoa Quy tắc 6, phần II, phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Khốp nối dụng cụ vặn implant 4014 Alpha-Bio Tec LTD Alpha-Bio Tec LTD Dùng trong nha khoa Quy tắc 6, phần II, phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Trụ định vị phục hình bắt vít (thẳng hoặc nghiêng) 5230 (5230-0, 5230-15, 5230-25) Alpha-Bio Tec LTD Alpha-Bio Tec LTD Dùng trong nha khoa Quy tắc 8, phần II, phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
4 Mũi khoan nhoa khoa (khoan sâu, khoan cắt sương hoặc khoan mở rộng) 4550 4551 4552 4553 4554 4555 4556 4557 4558 4559 4560 4590 4592 4593 4594 4595 4596 4597 4598 4599 4672 4940 4950 4712C Alpha-Bio Tec LTD Alpha-Bio Tec LTD Dùng trong nha khoa Quy tắc 6, phần II, phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
5 Dụng cụ vặn cố định trụ phục hình định vụ 4290 Alpha-Bio Tec LTD Alpha-Bio Tec LTD Dùng trong nha khoa Quy tắc 6, phần II, phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
6 Khốp nối mũi khoan nha khoa 4240 Alpha-Bio Tec LTD Alpha-Bio Tec LTD Dùng trong nha khoa Quy tắc 6, phần II, phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
7 Tay vặn implant nha khoa (có hoặc không có trợ lực) 4220 4572 4011 Alpha-Bio Tec LTD Alpha-Bio Tec LTD Dùng trong nha khoa Quy tắc 6, phần II, phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
8 Dụng cụ vặn implant bằng tay hoặc bằng máy (dài hoặc ngắn) 4140 4143 4146 4147 7303 7305 3803 3804 3806 Alpha-Bio Tec LTD Alpha-Bio Tec LTD Dùng trong nha khoa Quy tắc 6, phần II, phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
9 Dụng cụ đo chiều sâu mũi khoan nha khoa 4100 Alpha-Bio Tec LTD Alpha-Bio Tec LTD Dùng trong nha khoa Quy tắc 4, phần II, phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
10 Dụng cụ định vị mũi khoan nha khoa 4080 4082 Alpha-Bio Tec LTD Alpha-Bio Tec LTD Dùng trong nha khoa Quy tắc 4, phần II, phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
11 Dụng cụ vặn ốc (ốc lành thương, ốc lấy dấu, ốc tháo lắp) trong cấy ghép implant 4055 4058 4059 4060 4057 Alpha-Bio Tec LTD Alpha-Bio Tec LTD Dùng trong nha khoa Quy tắc 4, phần II, phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A