STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy xét nghiệm miễn dịch Theo phụ lục Theo phụ lục DIRUI Industrial Co., Ltd Xét nghiệm miễn dịch công thức máu, chẩn đoán các bệnh liên quan đến hệ miễn dịch của cơ thể người Quy tắc 10, Mục C, Phần II, Phụ lục I của thông tư 05/2022 TT-BYT TTBYT Loại B