STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy xét nghiệm tế bào dòng chảy AQUIOS CL Flow Cytometer/B30166 Beckman Coulter, Inc., USA Beckman Coulter Ireland Inc., Ireland AQUIOS CL Flow Cytometer được dùng để thực hiện các xét nghiệm phân tích tế bào dòng chảy trong chẩn đoán in vitro, bằng cách sử dụng 4 kênh phát hiện huỳnh quang với một tia laser (xanh da trời, bước sóng 488 nm), hai kênh phát hiện ánh sáng tán xạ và thể tích điện tử (EV). Quy tắc 3, Phần III, Mục 1, Phụ lục I, Thông tư số 05/2022/TT-BYT. TTBYT Loại C