STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Phụ kiện của máy theo dõi bệnh nhân Theo phụ lục Theo phụ lục Unimed Medical Supplies Inc, China - Sử dụng thay thế cho các đầu đo SpO2, đầu đo điện tim, cáp đo IBP, bao đo huyết áp, đầu đo nhiệt độ của máy theo dõi bệnh nhân theo bảng tra chéo của hãng Unimed Medical Supplies Inc. - Quy tắc 10, mục 3a - Điều 4, mục 2d, Nghị định 169/2018/ NĐ-CP TTBYT Loại C