STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy xông khí dung siêu âm NE-U780 OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. Matsusaka Factory OMRON HEALTHCARE Co., Ltd Sản phẩm được dùng để xông thuốc cho bệnh nhân mắc các chứng bệnh hô hấp Quy tắc 11, phần II, phụ lục I, thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B