STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy xét nghiệm tổng phân tích huyết học Aquarius 3 Hematology Analyser Diatron MI Zrt Diatron MI Zrt Thiết bị tự động được sử dụng để phân tích các thông số huyết học Quy tắc 6, Phần D, Thông tư 05/2022/ TT-BYT TTBYT Loại B