STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ngàng miệng, Chổi rửa kênh sinh thiết, Chổi rửa ống nội soi, Van sinh thiết Theo phụ lục Theo phụ lục Jiangsu Vedkang Medcal Science and Technology Co.,Ltd Dùng hỗ trợ trong phẫu thuật nội soi đường tiêu hóa Quy tắc 10, Muc C, phần II, phụ lục I của thông tư 05/2022/TT -BYT TTBYT Loại A