STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn mổ Theo phụ lục Theo phụ lục Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd Bàn mổ được sử dụng để đặt và cố định bệnh nhân trước, trong và sau khi can thiệp phẫu thuật, cũng như khám và điều trị. QT12, phần II, mục I, Thông tư 05/2022/TT -BYT TTBYT Loại A