STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Trang phục bảo hộ chống phóng xạ Theo danh mục đính kèm kết quả phân loại Infab Corporation, USA Infab Corporation, USA Dùng để cản xạ, dùng trong môi trường có chất phóng xạ hoặc nguồn phóng xạ (che chắn bức xạ tia X, bảo vệ cơ thể bác sỹ và bệnh nhân, nhân viên y tế…) Quy tắc 4, phần II, Phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A