STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Multi Drug 5 Drug Screen Test Card DOA-154-161 Prometheus Bio Inc -Trung Quốc UCP Biosciences Inc - Mỹ Dùng phát hiện định tính sự có mặt của Amphetamines Quy tắc 6 TTBYT Loại B