STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ Trữ máu BBR-4V136, BBR-4V626, BBR-4V86, BBR-4V296, BBR-4V356, BBR-4V120, BBR-4V608 Jinan Biobase Biotech Co.,Ltd. Biobase-China Co., Ltd. Tủ trữ máu được sử dụng rộng rãi trong bệnh viện, phòng khám, phòng thí nghiệm, cơ sở nghiên cứu khoa học,… Quy tắc 2, Mục A, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Tủ lạnh âm sâu BDF-30V368D, BDF-30V528D, BDF-40V398, BDF-86V588, BDF-86V728, BDF-86V838 Jinan Biobase Biotech Co.,Ltd. Biobase-China Co., Ltd. Tủ bảo quản các chế phẩm từ máu, mẫu bệnh phẩm, sinh phẩm. Quy tắc 2, Mục A, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Tủ an toàn sinh học cấp II 11231BBC86, BSC-700IIA2-Z, BSC-1100IIA2-X, BSC-1300IIA2-X, BSC-1500IIA2-X, BSC-1800IIA2-X, BSC-2000IIA2-X, BSC-1100IIB2-X, BSC-1300IIB2-X, BSC-1500IIB2-X, BSC-1800IIB2-X Jinan Biobase Biotech Co.,Ltd. Biobase-China Co., Ltd. Tủ an toàn sinh học là tủ thao tác dùng trong phòng thí nghiệm, bảo vệ an toàn người sử dụng, mẫu thao tác và môi trường trước các tác nhân lây nhiễm sinh học. Quy tắc 5, Phần III, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
4 Tủ an toàn sinh học cấp III BSC-1100IIIX, BSC-1500IIIX Jinan Biobase Biotech Co.,Ltd. Biobase-China Co., Ltd. Tủ an toàn sinh học là tủ thao tác dùng trong phòng thí nghiệm, bảo vệ an toàn người sử dụng, mẫu thao tác và môi trường trước các tác nhân lây nhiễm sinh học. Quy tắc 5, Phần III, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B