STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng cá nhân Wound Adhesive Plaster Vansun Medical Equipment (FuJian) Co., Ltd Vansun Medical Equipment (FuJian) Co.,Ltd dùng để dán vết thương Quy tắc 1, phần II, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A