STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy xét nghiệm tốc độ máu lắng ESR 3000 SFRI SAS SFRI SAS Đo tốc độ máu lắng Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm tốc độ máu lắng Sedtrol/R030001 SFRI SAS SFRI SAS SedTrol là một vật liệu kiểm soát tốc độ lắng hồng cầu (ESR) hai mức độ được thiết kế để đánh giá độ chính xác và độ chính xác của máy phân tích ESR3000 của SFRI. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm tốc độ máu lắng Sedtrol/R030002 SFRI SAS SFRI SAS SedTrol là một vật liệu kiểm soát tốc độ lắng hồng cầu (ESR) hai mức độ được thiết kế để đánh giá độ chính xác và độ chính xác của máy phân tích ESR3000 của SFRI. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B