STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy hấp tiệt trùng EC-G100; EC-M100; EC-H2000 Ningbo Haishu Esco Medical Technology Co., Ltd. Ningbo Haishu Esco Medical Technology Co., Ltd. Sử dụng để tiệt trùng dụng cụ y tế Quy tắc 15, Phần II, phụ lục I Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C
2 Nồi hấp tiệt trùng EN18L Ningbo Haishu Esco Medical Technology Co., Ltd. Ningbo Haishu Esco Medical Technology Co., Ltd. Sử dụng để tiệt trùng dụng cụ y tế Quy tắc 15, Phần II, phụ lục I Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C
3 Tủ tiệt trùng UV ECUV01; ECUV02 Ningbo Haishu Esco Medical Technology Co., Ltd. Ningbo Haishu Esco Medical Technology Co., Ltd. Sử dụng để tiệt trùng dụng cụ y tế Quy tắc 15, Phần II, phụ lục I Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C