STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Trang phục phẫu thuật ( ISOLATION GOWN ) TPPT Xiantao Junlong Protective Products Co.,Ltd Hubei Tuoying Trading Co., Ltd Dùng trong phòng mổ Quy tắc 4 , phần II , Phụ lục I , 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A